[1]
Толысбаев , Б. 2020. СЫРТҚЫ САУДА АЙМАҚТЫҢ КӨЛІК –ЛОГИСТИКАЛЫҚ ЖҮЙЕСІН ДАМЫТУДЫҢ ФАКТОРЫ РЕТІНДЕ (ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ МЫСАЛЫНДА. ҚОҒАМ ЖӘНЕ ДӘУІР. 68, 4 (қар. 2020).