Толысбаев , Б. (2020). СЫРТҚЫ САУДА АЙМАҚТЫҢ КӨЛІК –ЛОГИСТИКАЛЫҚ ЖҮЙЕСІН ДАМЫТУДЫҢ ФАКТОРЫ РЕТІНДЕ (ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ МЫСАЛЫНДА. ҚОҒАМ ЖӘНЕ ДӘУІР, 68(4). алынды http://journal-kogam.kisi.kz/index.php/kd/article/view/16