Толысбаев , Бауыржан. 2020. «СЫРТҚЫ САУДА АЙМАҚТЫҢ КӨЛІК –ЛОГИСТИКАЛЫҚ ЖҮЙЕСІН ДАМЫТУДЫҢ ФАКТОРЫ РЕТІНДЕ (ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ МЫСАЛЫНДА». ҚОҒАМ ЖӘНЕ ДӘУІР 68 (4). http://journal-kogam.kisi.kz/index.php/kd/article/view/16.