Қонақбаева, Г. «МЕМЛЕКЕТТІК АППАРАТ ИМИДЖІ: НЕГІЗДЕРІ». ҚОҒАМ ЖӘНЕ ДӘУІР, вип. 69, вип. 1, Березень 2021, http://journal-kogam.kisi.kz/index.php/kd/article/view/28.