[1]
Құрымбай Y. 2021. ЖЕРГІЛІКТІ БИЛІК ОРГАНДАРЫМЕН БАЙЛАНЫС: ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ШОЛУ. ҚОҒАМ ЖӘНЕ ДӘУІР. 69, 1 (нау. 2021). DOI:https://doi.org/10.52536/KjD/vol_69_issue_1_A5.