Құрымбай Y. . (2021). ЖЕРГІЛІКТІ БИЛІК ОРГАНДАРЫМЕН БАЙЛАНЫС: ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ШОЛУ. ҚОҒАМ ЖӘНЕ ДӘУІР, 69(1). https://doi.org/10.52536/KjD/vol_69_issue_1_A5