Есіркеп, С. (2021). «ЖҰМСАҚ КҮШ» САЯСАТЫН ЗЕРТТЕУДЕГІ КЛАССИФИКАЦИЯЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕР. ҚОҒАМ ЖӘНЕ ДӘУІР, 71(3). https://doi.org/10.52536/2788-5860.2021-3.01