Құрымбай Yerkebulan. 2021. «ЖЕРГІЛІКТІ БИЛІК ОРГАНДАРЫМЕН БАЙЛАНЫС: ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ШОЛУ». ҚОҒАМ ЖӘНЕ ДӘУІР 69 (1). https://doi.org/10.52536/KjD/vol_69_issue_1_A5.