Құрымбай Y. . (2021) « ЖЕРГІЛІКТІ БИЛІК ОРГАНДАРЫМЕН БАЙЛАНЫС: ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ШОЛУ», ҚОҒАМ ЖӘНЕ ДӘУІР, 69(1). doi: 10.52536/KjD/vol_69_issue_1_A5.