Құрымбай Y. . «ЖЕРГІЛІКТІ БИЛІК ОРГАНДАРЫМЕН БАЙЛАНЫС: ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ШОЛУ». ҚОҒАМ ЖӘНЕ ДӘУІР, т. 69, шығ. 1, Наурыз 2021, doi:10.52536/KjD/vol_69_issue_1_A5.