PDF (English)

Түйін сөздер

азық-түлік қауіпсіздігі, азық-түлік саясаты, ауылшаруашылық өнімдері, азық-түлік

Дәйексөздерді қалай жазу керек

Оскар, М. (2021). ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ АЗЫҚ-ТҮЛІК САЯСАТЫ ДАМУЫНЫҢ НЕГІЗГІ БАҒЫТТАРЫНА ШОЛУ. ҚОҒАМ ЖӘНЕ ДӘУІР, 72(4), 98–118. https://doi.org/10.52536/2788-5860.2021-4.08

Аңдатпа

Мақалада қазіргі кезеңдегі Қазақстан Республикасының стратегиялық және бағдарламалық құжаттарында бекітілген азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету саласындағы негізгі басымдықтар мен шараларға шолу жасалған. Автор азық-түлік саясатын дамытудың негізгі басымдықтары мен бағыттарын анықтап, оны жүзеге асыру барысын негізгі көрсеткіштер тұрғысынан қарастырды. Сонымен, азық-түлік қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік саясат шараларының бірі ретінде автор егістік алқаптарын ұлғайтуды атап көрсетеді. Статистикалық мәліметтерді талдай отырып, 1991 жылдан бастап суармалы жер көлемінің ұлғаю тенденциясы, сондай-ақ өңірлер жағдайында егістік көлемінің диспропорциясы анықталды. Сондай-ақ, автор азық-түлік саясатының өнім көлемін арттыруды қамтамасыз ету, экологиялық тазалыққа баса назар аудара отырып, ұлттық бәсекеге қабілетті брендтер құру және елдің жалпы ішкі өніміндегі ауыл шаруашылығы өнімдерінің үлесін арттыру сияқты бағыттарын қарастырған. Жұмыс осы бағыттардың әрқайсысында азық-түлік қауіпсіздігін дамыту көрсеткіштеріне қол жеткізу тенденцияларын анықтайды.

https://doi.org/10.52536/2788-5860.2021-4.08
PDF (English)