PDF (English)

Түйін сөздер

сайлау, ауыл әкімдері, жергілікті өзін-өзі басқару, тікелей сайлау

Дәйексөздерді қалай жазу керек

Санхаева , Ж., & Аскеева, Г. (2021). АУЫЛДЫҚ САЙЛАУ ҚАЛЫПТАСУ БАРЫСЫНДАҒЫ ЖАҢА ЕНГІЗІЛІМ МЕН ФАКТОРЛАРЫН ТАЛДАУ: АРАЛЫҚ КЕЗЕҢ. ҚОҒАМ ЖӘНЕ ДӘУІР, 72(4). https://doi.org/10.52536/2788-5860.2021-4.06

Аңдатпа

Мақалада маңызды құрамдас бөліктердің бірі ауыл әкімдерінің тікелей сайлауын ұйымдастыру және өткізу болып табылатын жергілікті өзін-өзі басқару жүйесінің жаңа моделінің қазіргі жаңалықтары талданады. Қазақстанда ауыл әкімдерін сайлау мемлекеттік басқаруды одан әрі орталықсыздандыру және жергілікті өзін-өзі басқару институттарының кең таралған тәжірибесін енгізу аясындағы маңызды бағыттардың бірі болып қала береді. Осыған байланысты мақалада 2021 жылдың жазындағы бірінші жергілікті сайлау науқанының тәжірибесін ескере отырып, тікелей сайлауға көшуді жүзеге асырудың негізгі шаралары қарастырылып, бағаланады.

https://doi.org/10.52536/2788-5860.2021-4.06
PDF (English)