PDF

Түйін сөздер

көшбасшылық, әйелдер көшбасшылығы, гендер, саяси қатысу, гендерлік теңдік саясаты

Дәйексөздерді қалай жазу керек

Асылғожина, Р., & Каленова, Т. (2021). ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ӘЙЕЛДЕР САЯСИ КӨШБАСШЫЛЫҒЫНЫҢ МӘСЕЛЕЛЕРІ. ҚОҒАМ ЖӘНЕ ДӘУІР, 72(4). https://doi.org/10.52536/2788-5860.2021-4.07

Аңдатпа

Бұл мақалада әйелдер саяси көшбасшылығының ерекшеліктері және оны жүзеге асырудың негізгі мәселелері қарастырылады. Саяси көшбасшылық және әйелдер көшбасшылығы туралы шетелдік әдебиеттерге талдау жасалған. Сондай-ақ, заманауи Қазақстандық қоғамның гендерлік саясатына шолу жасалып, гендерлік теңдік рейтингі бойынша деректер беріледі. Республикалық деңгейде Парламенттегі әйелдердің үлесін айқындап, даму динамикасы көрсетіледі. Елдегі әйелдер көшбасшылығын қолдау бойынша ұсыныстар әзірленді. 

https://doi.org/10.52536/2788-5860.2021-4.07
PDF