Рецензия үлгісі жүктеу

Тірк. №

Ғылым саласы:

Мақаланың атауы:

 

Бағалау критерийлері

Иә

Жоқ

Ескертпе, ұсыным

1

Мақаланың сәйкестігі

1.1

Журналдың бейініне

 

 

 

1.2

Мақала атауының оның мазмұнына сәйкестігі

 

 

 

 

Аннотацияның мақаланың мазмұны мен тірек сөздерге сәйкестігі

 

 

 

1.3

Ғылыми қолжазбаларды рәсімдеу сәйкестігі

 

 

 

2

Тақырыптың өзектілігі

2.1

Проблеманың өзектілігінің негіздемесі

 

 

 

2.2

Тақырыптың отандық және шетелдік жарияланымдар бойынша көрінісінің жеткіліктілігі

 

 

 

3

Мақаланың ғылыми деңгейі

3.1

Тақырыптың толық ашылуы

 

 

 

3.2

Мақсат, міндеттердің дұрыс қойылуы

 

 

 

3.3

Қолданылған зерттеу әдістерінің негізділігі

 

 

 

3.4

Жасалған қорытындылар мен ұсыныстардың негізділігі

 

 

 

4

Ғылыми жаңалығы

4.1

Алынған нәтижелердің түпнұсқалығы

 

 

 

4.2

Даулы ережелердің болуы

 

 

 

5

Баяндаудың ғылымилығы

5.1

Тілдің ғылымилығы және баяндау стилі

 

 

 

5.2

Мазмұнды түсіну қолжетімділігі

 

 

 

5.3

Терминологияның дұрыстығы

 

 

 

5.4

Мақаланың көлемінің және оның элементтерінің -  суреттердің, кестелердің, дереккөздер тізімінің негізділігі

 

 

 

6

Мақаланы бағалау

6.1

Оң жақтары

 

6.2

Теріс жақтары

 

6.3

Ескертулер мен ұсыныстар

 

 

Жариялауға ұсынымдар (қажеттісін сызып көрсету):

  1. Мақала ғылыми түзетусіз жариялануы мүмкін
  2. Мақала қайта рецензиялаусыз түзетулер мен толықтырулар енгізілгеннен кейін ғана жариялануы мүмкін
  3. Мақала түзетуді, толықтыруды және қайта рецензиялауды қажет етеді
  4. Мақала жариялауға ұсынылмайды

Рецензент  _________________________________________________

Ғылыми дәрежесі, атағы_________________________________________________________

Лауазымы ___________________________________________________________________

Жұмыс орны _________________________________________________________________

Күні: