1. Рецензенттерден қорытындыларды алғаннан кейін, жауапты редактор оларды рецензенттердің деректерін көрсетпей, пікірлерге жауап беруі, тиісті өзгертулер енгізуі және қолжазбаны электронды платформа арқылы қайта жіберуі үшін авторға корреспонденцияға жібереді.

2. Автор(лар) түсіндірмесіз, түсініктемелерге жауап беруден бас тартып, қолжазбаға өзгертулер енгізіп, оны «Қоғам және Дәуір» журналының редакциясына жіберуден бас тарта алады.

3. Рецензенттердің ескертулеріне сәйкес қолжазбаға өзгертулер енгізілгеннен кейін, автор электронды платформа арқылы редакторға қолжазбаның жаңа нұсқасын жібереді.

4. Барлық пікірлерге жауап беріп, қолжазбаға өзгертулер енгізіп, оны редакцияның редакциясына қайта жібергеннен кейін, ғылыми редактор барлық материалдарды рецензенттерге (рецензенттерге) қайта қарауға жібереді.

5. Екі рецензент пен жауапты редактордың оң пікірлері бар қолжазба «Қоғам және Дәуір» журналында жариялануға ұсынылады. Ұсынған қолжазбалар жариялауға қабылдау тәртібіне сәйкес жүзеге асырады. Редакция алқасы мақұлдаған қолжазбалар журналды шығаруға жауапты хатшыға беріледі.

6. Егер рецензенттердің біреуі қолжазба туралы оң қорытынды, ал екіншісі – теріс қорытынды берсе, онда ғылыми редактор қолжазба тақырыбы бойынша маман болып табылатын үшінші рецензентке немесе редакция алқасының мүшесіне жібереді. Егер үшінші рецензент немесе редакция алқасының мүшесі оң қорытынды берсе, қолжазбаны жариялауды қабылдау / қабылдамау туралы түпкілікті шешімді «Қоғам және Дәуір» журналының бас редакторы қабылдайды.

7. Екі теріс пікір болған жағдайда, қолжазба журналда жарияланбайды, бұл туралы авторға электронды платформа арқылы хабарланады. Редактор немесе жауапты хатшы авторды жарияланымнан бас тарту туралы хабардар етеді және рецензенттердің пікірлерін жібереді.

8. Өзара бағалау нәтижелері бойынша редакция алқасы қабылдамаған мақалалардың материалдарын редакция өз мақсаттарына пайдаланбайды. 

9. Журналдың электронды платформасында қолжазбаларға арналған сын-пікірлер электронды форматта үш жыл бойы сақталады.

10. Рецензиялау мерзімін мақалаға жауапты редактор тағайындайды, ал рецензенттердің қолжазбаны қарау мерзімі материалды рецензенттерге жіберген күннен бастап бір айдан аспайды.