Автор(-лар) дың «Қоғам және Дәуір» журналындағы жарияланымға ІЛЕСПЕ ХАТЫ

 

Біз, ФИО «.....» мақаласының қолжазбасын «Қоғам және Дәуір» журналында

Саясаттану бағыты бойынша қарастыру және жариялау үшін жолдаймыз.

 

  1. Жариялау шарттарымен таныстық және келісеміз.
  2. Мақаланы бұрын біз ешқайда жарияламағанымызды растаймыз.
  3. Мақаланы ашық қолжетімді дереккөздерге жариялауға келісім береміз.
  4. Қолжазбаны плагиатқа және жариялау этикасын бұзушылықтың басқа белгілеріне тексеруге қарсы емеспіз.
  5. Осы хат арқылы қолжазбаның түбегейлі ережелерін өзгертуге әкеп соқпайтын және оның негізгі мазмұнын бұрмаламайтын редакторлық ғылыми және стилистикалық түзетулер енгізуге келісім береміз.
  6. Мақалаға рецензия жасауға және қажеттілігіне қарай керекті өзгерістер енгізуге келісеміз.
  7. Егер қолжазбаның рәсімделуі мен мазмұны журналда қойылатын талаптарға сәйкес келмесе немесе ондағы ақпаратты жариялауға ҚР нормативтік құқықтық актілерінде белгіленген тыйым салынуына байланысты редакция алқасының мақаланы жариялаудан бас тарту құқығын мойындаймыз.

 

Автор(-лар)дың дербес деректері:

Жұмыс/оқу орны

Ғылыми дәрежесі (ғылым докторы, ғылым кандидаты, ғылым докторы, PhD)

Байланыс тел..: жұм., моб. (қала коды көрсетілген)

 Электронды мекенжайы (е-mail)

 

Қосымшалар:

Мақаланың электронды нұсқасы 13 бетте ( MicrosoftWord форматында

(doc, docx, rtf), немесе авторлардың қолымен pdf форматында)