pdf

Кілтті сөздер

лингвистикалық орта, жаһандану, әлемдік қоғамдастық, интег рациялау, қазақ, орыс, ағылшын тілдері, мемлекеттік тілдік саясат, басты басымдықтар, халықаралық стандарттар, бәсекеге қабілеттілік, әлемдік ғылымға интеграциялану, инновация, үш тілді оқыту, тілдік стандарт

Дәйексөздерді қалай жазу керек

Жалмагамбетова, С. . (2022). ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ҮШТІЛДІЛІК – МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛ САЯСАТЫНЫҢ БІРЕГЕЙ ФОРМУЛАСЫ. ҚОҒАМ ЖӘНЕ ДӘУІР, 4(76). https://doi.org/10.52536/2788-5860.2022-4.04

Аңдатпа

Мақалада еліміздегі үштілділік саясатын жүзеге асыру баяндалған, Қазақстанда осы бағытта атқарылатын іс-шаралар туралы сипатталып, үштілділіктің нормативтік-құқықтық негізі келтірілген. Автордың пайымдауынша, қазіргі кезде елімізде қазақ тілімен қатар ағылшын тілін де жастар жетік меңгеруде .. ол жастар көзқарастарының арта түсуіне және болашақта жаһандану жағдайында бәсекеге қабілетті маман болуына ықпал ететін бірден бір жайт. 

https://doi.org/10.52536/2788-5860.2022-4.04
pdf