pdf

Кілтті сөздер

Су қауіпсіздігі, Орталық Азия, Сырдария, Амудария, су тапшылығы, қақтығыстар, су ресурстары және т.б.

Дәйексөздерді қалай жазу керек

Орынбаев, Ж., & Тұмашбай , Т. . (2022). ҰЛТТЫҚ ҚАУІПСІЗДІК КОНТЕКСТІНДЕГІ СУ ҚАУІПСІЗДІГІ. ҚОҒАМ ЖӘНЕ ДӘУІР, 4(76). https://doi.org/10.52536/2788-5860.2022-4.09

Аңдатпа

Мақалада Қазақстанның су мәселелері қарастырылған. Мақаланың негізгі бағыттары су ресурстарының Орталық Азия мемлекеттерінің арасында бөліну ерекшеліктері және су тапшылығының себептері зерделенген. Сонымен қатар су қауіпсіздігінің негізгі құрылымдық факторлары және су ресурстарын басқару саласындағы мемлекеттер арасындағы өзара іс-әрекеттері көрсетілген. Су үшін қақтығыстарының негізгі түрлері анықталып, олардың ерекшеліктері атап өтілген.

https://doi.org/10.52536/2788-5860.2022-4.09
pdf