pdf (English)

Дәйексөздерді қалай жазу керек

Урузгалиева, М., Сергазин Y., & Абдрахманова G. (2022). КАСПИЙ ӨҢІРІНІҢ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ МӘСЕЛЕЛЕРІ, СЕБЕПТЕРІ МЕН ШЕШІМДЕРІ. ҚОҒАМ ЖӘНЕ ДӘУІР, 4(76). https://doi.org/10.52536/2788-5860.2022-4.06

Аңдатпа

Бұл еңбекте Каспий өңірінің экологиялық мәселелері, олардың пайда болу себептері мен қажетті шешімдері қарастырылған. Ұзақ уақыт бойы теңіз мұнай өндіру және өңдеу жұмыстарының ластануынан, атом электр станцияларының радиоактивті қалдықтарынан және Еділ өзені әкелетін тазартылмаған тұрмыстық және өнеркәсіптік қалдықтардан зардап шекті, бұл барлық тұщы судың 80% -ын қамтамасыз етеді. Қазіргі уақытта бұл мәселе өте өзекті, өйткені қоршаған ортаға теріс әсерлер күн сайын артып келеді. Осыған сәйкес, Каспий өңірінің экологиялық мәселелерін шешудің ғылыми негізделген жолдарын әзірлеу және қабылдау қажеттігі туындап отыр.

https://doi.org/10.52536/2788-5860.2022-4.06
pdf (English)