pdf (Русский)

Кілтті сөздер

ауыл, ауылдық қауымдастық, жергілікті өзін-өзі басқару, ауыл тұрғындары, қатысу, шешім қабылдау процесі, азаматтық қатысу, ҮЕҰ.

Дәйексөздерді қалай жазу керек

Жолдыбалина, А., Ахметжаров , С., & Байсалов, . Э. . (2022). ONLINE PETITIONS AS AN INSTITUTE FOR CIVIL ACTIVITY: INTERNATIONAL EXPERIENCE. ҚОҒАМ ЖӘНЕ ДӘУІР, 4(76). https://doi.org/10.52536/2788-5860.2022-4.02

Аңдатпа

Мақала аясында жергілікті қауымдастықтарды дамытудың халықаралық тәжірибесіне талдау жүргізіліп, Қазақстан ауылдарында жергілікті қауымдастықтардың әлеуетін арттыру бойынша жеке әлеуметтік жобаларды іске асыру қарастырылып, сараптамалық сауалнама нәтижелері бойынша жергілікті деңгейде шешім қабылдау үдерісіне ауыл азаматтарын тартудың негізгі құралдары талдау жасалған. Сонымен қатар, ауылдардағы жергілікті қауымдастықтың әлеуетін арттыру бойынша ұсыныстар берілген.

https://doi.org/10.52536/2788-5860.2022-4.02
pdf (Русский)