pdf (English)

Кілтті сөздер

сөз бостандығы
адам құқықтары
идеялардың
саяси құндылықтар
азаматтық қоғам
демократияландыру

Дәйексөздерді қалай жазу керек

Акесина A., & Дюсембекова M. (2024). ӨТПЕЛІ КЕЗЕҢДЕГІ ДАУЫСТАР: ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ САЯСИ ҚҰНДЫЛЫҚ РЕТІНДЕ СӨЗ БОСТАНДЫҒЫН ДАМЫТУ МӘНМӘТІНІН ТҮСІНУ. ҚОҒАМ ЖӘНЕ ДӘУІР, 2(82). https://doi.org/10.52536/2788-5860.2024-2.02

Аңдатпа

Зерттеудің мақсаты посткоммунистік елдердегі өтпелі процестерді және олардың Қазақстандағы сөз бостандығының қазіргі жағдайына әсері туралы жан-жақты түсінік алу.

Сөз бостандығы тек заңды құқық ғана емес; бұл кез-келген гүлденген демократияның негізі болып табылатын негізгі саяси құндылық. Қазақстанның посткоммунистік дамуы мен демократияландыру тұрғысынан азаматтық қоғамның даму динамикасының нюанстарын түсіну және оның өзін-өзі көрсетуі шешуші мәнге ие. Мақалада сөз бостандығы Қазақстанның демократиялық ұмтылыстарының траекториясын айқындайтын негізгі саяси құндылық ретінде қалай әрекет ететіні зерттеледі.

Зерттеу әлемдегі пікір білдіру еркіндігінің іргелі құндылығын, тарихи және саяси контекстті, сонымен қатар Қазақстандағы пікір білдіру еркіндігінің ағымдағы жағдайын қоса алғанда, бірнеше негізгі мәселелерді қозғайды. Осы элементтерді зерттей отырып, зерттеу қазіргі әдебиеттегі олқылықты толтыруға және Қазақстанда сөз бостандығы дамитын контекстті жақсы түсінуге ықпал етуге арналған.

https://doi.org/10.52536/2788-5860.2024-2.02
pdf (English)