pdf

Кілтті сөздер

мемлекеттік менеджмент, басқаруды жетілдіру, бәсекелестік, ашықтық, есептілік, тиімді басқару, қоғамның қатысуы, нарықтық тетіктер, мемлекеттік қызмет, әлемдік тәжірибе.

Дәйексөздерді қалай жазу керек

Махмутов, Б., Ашимова , З., & Камырова , Г. . (2024). ЖАҢА МЕМЛЕКЕТТІК МЕНЕДЖМЕНТ ҮЛГІСІН ЗЕРТТЕУДІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ МӘСЕЛЕЛЕРІ. ҚОҒАМ ЖӘНЕ ДӘУІР, 2(82). https://doi.org/10.52536/2788-5860.2024-2.01

Аңдатпа

Аңдатпа. Теориялық мақаланың мақсаты - басқаруды, ашықтықты, есептілікті, қоғамның қатысуын және мемлекеттік қызметтердің сапасын жақсарту мақсатында жаңа мемлекеттік менеджмент бағдарламасын қабылдау эволюциясын ұсыну және талқылау болып табылады. Әдебиеттерге сүйене отырып, мемлекеттік басқарудың жаңа бағдарламасын қабылдау туралы пікірталас мемлекеттік басқаруда болып жатқан өзгерістерді түсіну үшін ерекше және өзекті болып көрінеді. Талқылау нәтижелері мемлекеттік сектордағы басқарудың эволюциясы мемлекеттік басқаруды жақсартуға, ашықтыққа, есеп беруге, қоғамның кеңірек қатысуына және мемлекеттік қызметтердің сапасына қойылатын талаптарға тікелей байланысты екенін көрсетеді. Зерттеу нәтижелері көрсеткендей, жаңа мемлекеттік менеджмент мемлекеттік саясат пен қызметтерге деген қажеттіліктерді аз шығындармен неғұрлым демократиялық және ашық түрде қанағаттандыруда перспективті болып табылады. Бұл өзгерістер Үкімет пен мемлекеттік басқарудың жұмысына әсер етеді және мемлекеттік басқару теориялары мен мемлекеттік сектордағы басқару стратегиясы саласындағы жаңа идеялардың пайда болуына мүмкіндік береді.

https://doi.org/10.52536/2788-5860.2024-2.01
pdf