pdf (English)

Дәйексөздерді қалай жазу керек

Әукен, Б., & Көшкімбаев, А. (2024). ЖАҺАНДЫҚ ТҰРАҚСЫЗДЫҚ ДӘУІРІНДЕГІ ОРТАЛЫҚ АЗИЯНЫҢ КӨЛІКТІК-ЛОГИСТИКАЛЫҚ ӨЗАРА БАЙЛАНЫСЫ. ҚОҒАМ ЖӘНЕ ДӘУІР, 81(1). https://doi.org/10.52536/2788-5860.2024-1.05

Аңдатпа

Бүгінде әлем геосаяси турбуленттілік пен экономикалық құлдырауды бастан кешуде. Осы кезеңде Орталық Азия өзінің географиялық орналасуына байланысты жаһандық экономика мен геосаясаттағы маңызды рөл атқарады. Бұл ғылыми мақала заманауи тұрақсыздық жағдайында Орталық Азия аймағының көлік-логистикалық аспектідегі өзара байланысын зерттейді. Мақалада аймақтың көліктік-логистикалық инфрақұрылымына әсер ететін факторлар және оның заман талабына қалай бейімделетіні талданады. Аймақ ішіндегі өзгерістерге және оның сыртқы байланыстарына, соның ішінде «Орта дәліз» мен «Белдеу және жол» бастамасына ерекше назар аударылады. Зерттеу қорытындысында Орталық Азия қазіргі күрделі жағдайда көлік-логистикалық индустриядағы инновациялар үшін «сынақ алаңына» айналуда, бұл аймақ елдері арасындағы ынтымақтастықты дамытуға елеулі үлес қосады.

https://doi.org/10.52536/2788-5860.2024-1.05
pdf (English)