pdf (English)

Кілтті сөздер

Денсаулық сақтау құқығы, денсаулық сақтау жүйесінің динамикасы, міндетті медициналық сақтандыру, денсаулық сақтауды қамтамасыз ету, Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы (ДДҰ).

Дәйексөздерді қалай жазу керек

Мұхамедияров, Ә. ., Бақпаев, Э. ., Габдулина, Б. . ., & Копежанова, Д. (2024). LEGAL FRAMEWORKS IN HEALTHCARE ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУДАҒЫ ҚҰҚЫҚТЫҚ НЕГІЗДЕР: ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЗАҢНАМАЛАРҒА САЛЫСТЫРМАЛЫ ТАЛДАУ. ҚОҒАМ ЖӘНЕ ДӘУІР, 2(82). https://doi.org/10.52536/2788-5860.2024-2.08

Аңдатпа

Бұл мақалада Америка Құрама Штаттары, Франция, Германия және Біріккен Корольдік қамтитын дүние жүзіндегі дамыған елдерге басты назар аудара отырып, денсаулық сақтау саласын реттейтін кең ауқымды халықаралық нормативтік базалар зерттеледі. Авторлар осы саладағы реттеу парадигмалары әр елге тән әлеуметтік-экономикалық саясатпен тығыз байланысты екенін алға тарта отырып, әртүрлі ұлттық денсаулық сақтау жүйелері туралы түсініктер ұсынады. Заманауи денсаулық сақтау жүйелері бүкіл әлемде тұрақты реформалардан өтіп жатқан аралас денсаулық сақтау құрылымдарының және әртүрлі ұйымдастырушылық нысандарының пайда болуына байланысты «артықшылықты» болып саналады. Авторлар денсаулық сақтау секторын тиімді институционализациялаудың маңызды қажеттілігін атап көрсетеді. Жоғарыда аталған денсаулық сақтауды ұйымдастырудың әртүрлі үлгілеріне тән кемшіліктерді мойындай отырып, мақалада ақылға қонымды құрылымдалған денсаулық сақтау парадигмасы, денсаулық сақтаудың сапасы мен қолжетімділігін арттыруға байланысты бірегей мүмкіндіктерге ие болатыны туралы айтылады.

Түйін сөздер:

Денсаулық сақтау құқығы, денсаулық сақтау жүйесінің динамикасы, міндетті медициналық сақтандыру, денсаулық сақтауды қамтамасыз ету, Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы (ДДҰ).

https://doi.org/10.52536/2788-5860.2024-2.08
pdf (English)