PDF

Кілтті сөздер

Жергілікті өзін-өзі басқару, коммуналдық меншік, өкілді орган, азаматтық қоғам, Кеңестер, жергілікті мемлекеттік басқару, әкімдерді тікелей сайлау.

Дәйексөздерді қалай жазу керек

Шериязданов, Б. (2021). ҚАЗАҚСТАНДА ЖЕРГІЛІКТІ ӨЗІН-ӨЗІ БАСҚАРУДЫ ДАМЫТУДЫҢ ТАРИХИ КЕЗЕҢДЕРІ ЖӘНЕ ҚАЗІРГІ ТЕНДЕНЦИЯ. ҚОҒАМ ЖӘНЕ ДӘУІР, 71(3). https://doi.org/10.52536/2788-5860.2021-3.03

Аңдатпа

Мақалада Қазақстанда жергілікті өзін-өзі басқарудың дамуына тарихи хронологиялық және салыстырмалы-құқықтық талдау жасалған. Ғылыми зерттеуде танымның жалпы ғылыми және арнайы әдістері қолданылған. Қазақстан Республикасындағы жергілікті өзін-өзі басқару органдарының қалыптасуы мен дамуын кезең - кезеңге бөлініп жүйеленген. Әрбір кезеңнің ерекшеліктері талданған. Алынған нәтижелердің ішінде келесі мәселелерді көрсетуге болады: "Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы" Конституциялық заңға өзгерістер енгізу жөнінде ұсыныстар; және жергілікті өзін-өзі басқаруда өкілетті органдардың маңыздылығы, депутаттардың ролі айқындалған.

https://doi.org/10.52536/2788-5860.2021-3.03
PDF