PDF

Кілтті сөздер

жұмсақ күш, классификация, ғалымдар, диссертация, теория.

Дәйексөздерді қалай жазу керек

Есіркеп, С. (2021). «ЖҰМСАҚ КҮШ» САЯСАТЫН ЗЕРТТЕУДЕГІ КЛАССИФИКАЦИЯЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕР. ҚОҒАМ ЖӘНЕ ДӘУІР, 71(3). https://doi.org/10.52536/2788-5860.2021-3.01

Аңдатпа

Мақалада «жұмсақ күш» саясатына қатысты әлемде жүргізілген ғылыми зерттеу жұмыстары талданып, авторлардың тақырыптың зерттелу деңгейіне қатысты классификациялау әдістері салыстырмалы зерттелген. Автор аталған ғалымдардың өз зерттеу жұмыстарын жүргізу барысында бұрын осы тақырыпта зерттеу жүргізген ғалымдардың еңбектерін, зерттеу нысанын қандай ерекшеліктер бойынша жіктегеніне талдау жүргізген. Мақалада салыстыра отырып баяндалған классификациялық талдау әдістерін саяси ғылымдағы өзге де тақырыптарды зерттеу кезінде қолдануға болады деп тұжырымдауға болады. Сондай-ақ, мақалада «жұмсақ күш» саясатына қатысты жүргізілген негізгі фундаменталды еңбектерге, олардың негізгі ерекшеліктеріне тоқталған.

https://doi.org/10.52536/2788-5860.2021-3.01
PDF