PDF

Дәйексөздерді қалай жазу керек

Лаумулин, М. . (2021). ОРТАЛЫҚ АЗИЯ БОЙЫНША ТАРИХИ ӘДЕБИЕТТЕРГЕ ШОЛУ. ҚОҒАМ ЖӘНЕ ДӘУІР, 71(3). алынды https://journal-kogam.kisi.kz/index.php/kd/article/view/62

Аңдатпа

Бізге, Орталық Азия тарихына арналған шетелдік тарихи зерттеулерді бірнеше рет жариялауға тура келді. Бұл зерттеулер ОА-ның қазіргі тәуелсіз мемлекеттерінің өздерінің Еуразиялық ізашарлары – Моңғол империясымен, Алтын Ордамен және Шыңғыс хан империясының бөлшектенуінен кейінгі моңғолдардан кейінгі құрылымдарымен тарихи сабақтастығын дәлелдейді. Соңғы жылдары бұрынғы КСРО-ның түркі республикалары мен Ресей Федерациясының кейбір дербес мемлекеттері, Алтын Орда мұрасына саяси және академиялық қызығушылықты танытты. Сондықтан, біз осы мәселені көтеретін бірқатар басылымдарды, рецензиялау үшін алдық. Ең алдымен, моңғолистика туралы, оның барлық аспектілері, сондай-ақ басқа да ілеспе басылымдар (ғұндар, Батыс түріктері, Қараханидтер, селжұқтар, ежелгі ұйғырлар) туралы айтылады. Бұл шолуға ғылыми айналым үшін, тіпті он жыл бұрын жұмыстарын енгізуге тура келді, бірақ бұл мәселе үшін айқын қызығушылық

PDF