PDF (Русский)

Кілтті сөздер

қашықтан білім беру, сандық білім беру ресурстары, психологиялық-педагогикалық қолдау, отбасылық білім беру, біліктілікті арттыру.

Дәйексөздерді қалай жазу керек

Нурадин, Г. (2020). ЕЛІМІЗДЕГІ ОРТА БІЛІМ БЕРЕТІН МЕКТЕПТЕРДЕГІ ҚАШЫҚТЫҚТАН ОҚЫТУ МОДЕЛІН ЖОБАЛАУ ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫ. ҚОҒАМ ЖӘНЕ ДӘУІР, 68(4). алынды https://journal-kogam.kisi.kz/index.php/kd/article/view/13

Аңдатпа

 

Аңдатпа. Ұсынылып отырған мақалада бүгінгі күні толықтай қашықтықтан оқыту жағдайына ауысқан еліміздегі орта білім беретін мектептердегі оқу контенттерінің негізгі талаптарға сәйкес сапалы оқу контентін құру мәселелерімен қатар оқушылардың оқу жетістіктерін критериалды бағалау технологияларының қашықтық форматына, қашықтықтан оқыту жағдайында оқушыларды психологиялық-педагогикалық қолдауға, ҚОТ жағдайында оқушылардың техникалық жабдықталуына, педагогтердің біліктілігін арттыруға негізделген Қазақстан Республикасының жалпы білім беретін мектептерінде қашықтықтан оқытудың кешенді моделінің перспективалық тұстары қарастырылады.

PDF (Русский)