pdf

Кілтті сөздер

аймақтық саясат
орталықтандыру және орталықсыздандыру
аймақтық басқару

Дәйексөздерді қалай жазу керек

Тасым, Р., & Габдулина, Б. (2023). ЖАҢА ҚАЗАҚСТАН: АЙМАҚТЫҚ САЯСАТ ТРАНСФОРМАЦИЯСЫ. ҚОҒАМ ЖӘНЕ ДӘУІР, 80(4). https://doi.org/10.52536/2788-5860.2023-4.02

Аңдатпа

Мақалада аймақтық саясатқа қатысты орталықтандыру тәсілінен орталықсыздандыруға көшу тенденциясы сипатталады. Мемлекеттік жүйеде орталықтандырылған немесе орталықтандырылмаған басқаруды қолдану жалғыз дұрыс шешім деп айту мағынасыз. Саяси конъюнктураның мәнмәтініне байланысты әр тұжырымдаманың өзіндік артықшылықтары бар. Егер мемлекеттік билік реформалары, атап айтқанда орталықсыздандыру нарықтық қатынастар мен демократияның қарқынды дамуын қамтамасыз етуге арналған болса, онда бұл ауысу аймақтық саясаттың да өзгеруін алдын-ала анықтайды.

https://doi.org/10.52536/2788-5860.2023-4.02
pdf