pdf

Кілтті сөздер

: жұмсақ күш, қатаң күш, мәдени дипломатия, көпполярлы әлем.

Дәйексөздерді қалай жазу керек

Нұрадин, Г., & Гүлнар, Р. (2023). Көпполярлы әлемдегі «жұмсақ күш» - мәдени дипломатия туралы философиялық ойлар. ҚОҒАМ ЖӘНЕ ДӘУІР, 79(3). https://doi.org/10.52536/2788-5860.2023-3.01

Аңдатпа

Бұл мақалада халықаралық қатынастардың жаңа саяси-мәдени принциптерінің негізіне философиялық шолу жасалады және мәдениеттің жаңа тұжырымдамалық өзегі мен контексті ретінде қызмет ететін "Homo culturalis" - адамның мәдени тіршілік иесі ретіндегі идеясына оралу көзқарасы арқылы бекиді. Қақтығыстарға толы әлемнің гегемониясына деген ұмтылыс көпполярлы әлемді қайта-қайта тығырыққа тіреді. Мақалаға негізделген Джозеф Найдың «жұмсақ күш» тұжырымдамасы қоғамдық дипломатияның негізін құрайтын жұмсақ күш принциптерін ілгерілету арқылы бейбіт өмірге қол жеткізу және қалыпты өмірді сақтау құралдарын пайдалануда маңызды рөл атқарды. Бейбіт өмірді қалыптастыру мақсатында құбылмалы болашаққа көшудің маңызды алғышарттарын білдіретін саяси құбылыстар жаһандық ауқымда өзара тиімді әлеуметтік-мәдени коэволюцияны дамытудың негізі бола алады.

https://doi.org/10.52536/2788-5860.2023-3.01
pdf