pdf

Кілтті сөздер

Жапония, мемлекеттік қызмет, реформалау, бюрократия, догматизм, секционализм.

Дәйексөздерді қалай жазу керек

Ақын, Б., & Дадабаев, Т. . (2023). Жапонияның мемлекеттік қызметі жүйесін реформалау. ҚОҒАМ ЖӘНЕ ДӘУІР, 3(79). https://doi.org/10.52536/2788-5860.2023-3.06

Аңдатпа

Мақалада жапондық мемлекетті қызметті қайта реформалау мәселесі қарастырылған. Жапонияның мемлекеттік қызмет жүйесі 2014 жылы Мемлекеттік қызмет туралы ұлттық заңға түзетулер енгізу арқылы реформаланды. Түзетілген заң кең ауқымды салаларды қамтиды, бірақ басты мәселе – басшы қызметкерлерді тағайындаудың жаңа процесі. Жаңа процесті енгізу премьер-министр мен атқарушы шенеуніктердің қарым-қатынасын түбегейлі өзгертті. Бұл мақалада ең алдымен жапон үкіметінің мемлекеттік қызметін реформалау аспектілерін сипаттайды және екі өлшемде (яғни, трансформациялық факторлар және транзакциялық факторлар) осы реформаның мазмұны мен процесін талдайды. Содан кейін реформаның премьер-министр мен атқарушы билік өкілдері арасындағы қарым-қатынас қалай өзгергені түсіндіріледі.

https://doi.org/10.52536/2788-5860.2023-3.06
pdf