pdf

Кілтті сөздер

мемлекеттік қызметшілер, коммуникативтік құзыреттер, коммуникациялар, еститін мемлекет.

Дәйексөздерді қалай жазу керек

Бокаев, Б., Искиндирова, Ж., Айткожина, А. ., & Жанжигитова , Ж. (2023). Мемлекеттік қызметшілер мен халықтың өзара іс-қимылындағы коммуникациялық кедергілер: кейстерді талдау. ҚОҒАМ ЖӘНЕ ДӘУІР, 3(79). https://doi.org/10.52536/2788-5860.2023-3.05

Аңдатпа

Андатпа. Бұл мақалада мемлекеттік қызметшілер мен халықтың өзара іс-қимылы мәселелері қарастырылады. Коммуникациялар жөніндегі сарапшылар мен мемлекеттік қызметшілер арасында жүргізілген фокус-топтар сериясының кейстері мен нәтижелерін талдау негізінде мемлекет пен халықтың өзара іс-қимылының негізгі коммуникативтік стратегиялары талданды, Қазақстанның мемлекеттік қызметшілерінің коммуникативтік құзыреттеріне баға берілді, сондай-ақ әртүрлі нысаналы топтар бөлінісінде мемлекеттік қызметшілер коммуникациясының қазіргі кедергілері қаралды.

Зерттеу нәтижелері мемлекеттік органдардың халықпен қарым-қатынасында мынадай кедергілер бар екенін көрсетті: ақпаратты қабылдау, азаматтар тарапынан мінез-құлық кедергілері, мемлекеттік қызметкерлер тарапынан мінез-құлық кедергілері, тілдік кедергілер, үлкен дәрежеде эмоционалдық кедергілер және аз дәрежеде гендерлік кедергілер.

https://doi.org/10.52536/2788-5860.2023-3.05
pdf