pdf

Кілтті сөздер

халықтың діндарлығы, діни үдеріс, зайырлылық, дінге қатысты саясат, сараптамалық бағалау.

Дәйексөздерді қалай жазу керек

Бурова, Е., Сағиқызы, А., & Назарбетова, Ә. (2023). Қазіргі Қазақстандағы діни процестің сараптамалық бағалары. ҚОҒАМ ЖӘНЕ ДӘУІР, 3(79). алынды https://journal-kogam.kisi.kz/index.php/kd/article/view/265

Аңдатпа

Қазіргі қазақстандық қоғамда үш онжылдық ішінде діннің әлеуметтік институт ретіндегі рөлі мен маңызы қайта қарастырылуда. Мақалада авторлардың Қазақстандағы қазіргі заманғы діни процесті талдауға байланысты өздері жүргізген, кейін қайта жаңартылған және түсіндірілген, әлеуметтанулық мониторингтің нәтижесі бойынша алынған деректерге сараптамалық түсініктері мен талдаулары берілген. Зерттеуде діни процесті сараптамалық қабылдау мен түсінудің ерекшеліктері анықталды. Сонымен қатар, SWOT талдау жүргізілді, зайырлы мемлекет типі мен діни әртүрлілікті ескере отырып, дін саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша ұсынымдар тұжырымдалды.

pdf