pdf (English)

Кілтті сөздер

цифрлық технологиялар: инновациялар: инновациялық технологиялар: цифрлық білім: мемлекеттік бәсекеге қабілеттілік: цифрландыру: цифрландыру саясаты

Дәйексөздерді қалай жазу керек

Дюсембекова M., Амантаев Y., & Байшань G. . (2022). ЦИФРЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ МЕМЛЕКЕТТІҢ БІЛІМ БЕРУ САЯСАТЫНА ЫҚПАЛЫ. ҚОҒАМ ЖӘНЕ ДӘУІР, 73(1). https://doi.org/10.52536/2788-5860.2022-1.04

Аңдатпа

Цифрлық технологиялар қазіргі білім берудің көрнекті ерекшелігіне айналуда. Пандемия кезінде цифрлық білім беру ресурстарының кең таралуы цифрлық технологиялардың тәрбиелік маңызын күшейтті. Осылайша, цифрлық технологиялар білім беруді құқықтарды, мүмкіндіктерді кеңейту бағытында өзгерте алады және елдің экономикалық тиімділігі мен бәсекеге қабілеттілігіне әсер ете алады деген үміт, олардың бүгінгі күнгі біркелкі емес тарихына қарамастан, белсенді түрде ілгерілеп келеді. Зерттеудің мақсаты-отандық білім беру жүйесіне цифрлық технологияларды енгізудегі қиындықтарды және оларды жетілдіру бағыттарын анықтау. Мақалада сондай-ақ Еуропаның жетекші елдері мен Қазақстан Республикасының Ұлттық білім беру жүйелерінде цифрлық технологияларды енгізу және пайдалану бойынша жұмыстарды талдау нәтижелері ұсынылған. Бұл зерттеу отандық білім беру жүйесіне цифрландыруды енгізу болып жатқан процестерді түсінбеушілік, қаржыландырудың жеткіліксіздігі және т.б. сияқты жаңа қиындықтар туғызады деген қорытынды жасауға мүмкіндік берді. Алайда, елдер мақсатты саясат пен мемлекеттің атаулы қолдауымен ғана экономиканы цифрландырудың жаңа деңгейіне шыға алатынын атап өткен жөн.

https://doi.org/10.52536/2788-5860.2022-1.04%20
pdf (English)
 Creative Commons лицензиясы

Бұл жұмыс Creative Commons Attribution 4.0 бүкіл әлем бойынша .

Авторлық құқық (c) 2022 ҚОҒАМ ЖӘНЕ ДӘУІР