pdf

Кілтті сөздер

мемлекеттік экологиялық саясат
экологиялық қауіпсіздік
экологиялық заңнамалар
қоршаған ортаны қорғау
халықаралық міндеттемелер

Дәйексөздерді қалай жазу керек

Құсаинова, А. (2022). ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ САЯСАТЫ (САЯСИ-ҚҰҚЫҚТЫҚ ҚЫРЛАРЫ). ҚОҒАМ ЖӘНЕ ДӘУІР, 73(1). https://doi.org/10.52536/2788-5860.2022-1.01

Аңдатпа

Мақалада Қазақстан Республикасының саяси-құқықтық экологиялық міндеттемелеріне шолу жасалынады. Қоршаған ортаны қорғау саласына қатысты халықаралық және басқа да құжаттар жинақталып, талданды. Сондай-ақ, ҚР-ның халықаралық міндеттемелерінің ұлттық экологиялық заңнамаларға ықпалы зерттелінді. Бұл жұмыс экологиялық мәселелерді шешу бойынша басты іс-шараларды ашып көрсетуге талпыныс жасалады. 

https://doi.org/10.52536/2788-5860.2022-1.01%20
pdf